SBÍRKA MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ

Sbírka Městského muzea Blatná je od roku 2002 zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod číslem MBL/002-05–22/285002, a to jako sbírka regionální. Je rozdělena na několik podsbírek dle vědních oborů.

Podsbírka archeologie

fond A (archeologie od dávné minulosti po dobu hradištní)

Podsbírka historická

fond HA (historická archeologie, od doby hradištní po současnost)
fond HH (hudební nástroje)
fond HI (historie – zemědělské a řemeslné nářadí, keramika, textil, sklo, porcelán, liturgické předměty, hodiny, …)
fond HI.C (cín)

Podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy

fond Fo (fotografie)
fond HŠ (štočky)
fond ZZ (zvukové záznamy)

Podsbírka geologická

fond PV (minerály)

Podsbírka knihy

fond SI (Siblíkova knihovna)
fond ST (staré tisky)
fond VT (vzácné tisky)

Podsbírka negativy a diapozitivy

fond N (skleněné deskové negativy)
fond NF (filmové negativy)

Podsbírka numismatická

fond HN (mince, bankovky, žetony, medaile, pivní známky)

Podsbírka písemnosti a tisky

fond HII (plakáty, pozvánky, pohlednice)
fond LA (rukopisy, dopisy, mapy, plány)

Podsbírka výtvarného umění

fond VU (malby, kresby, skicy, atd.)

Přihlašte se k newsletteru

Každých 14 dní. Jen to nejlepší.
Formulář byl úspěšně odeslán