Projekty podpořené Jihočeským krajem

 
Program Podpor
a cestovního ruchu 2022
Stezka blatenských královen – informační systém
IC Blatná - vybavení

Program Podpora kultury 2022
Výstava růží
Fotofestival - 17. ročník
Jihočeské klavírní kurzy - 36. ročník

Program reprezentace Jihočeského kraje v oblasti kultury
Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla - 11. ročník

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Letní výtvarná dílna Blatná

Podpora muzeí a galerií
Obnova osvětlení městského muzea Blatná
100 let Městského muzea Blatná


 

Projekty podpořené Ministerstvem kultury ČR v roce 2022

Program Podpora expozičních a výstavních projektů

Muzeum slaví 100!

Program Podpora vzdělávacích aktivit v muzejnictví
Kufříky všemi smysly - Blatná Město růží

Program Veřejné informační služby knihoven
Zlepšení technického vybavení Městské knihovny Blatná

Program Kulturní aktivity
Jihočeské klavírní kurzy - 36. ročník (profesionální, neprofesionální)
Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla
Výtvarná Blatná 2022

Program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II
D II kovový regál 2 typů - 4 ks, 1 x restaurování


Další partneři
 

LOGO_PP_portal_casopis(1).jpg