Komunitní centrum, Galerie Spektrum
Výstava fotografií sourozenců Minaříkových