Komunitní centrum
Galerie Spektrum
Vernisáž 1. 4. od 16 h