Živý betlém
Živý betlém před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
  více...