Za finanční podporu při vzniku  STÁLÉ EXPOZICE   Městského muzea Blatná Muzeum všemi smysly, edukačních modulů Kufříky všemi smysly a výstavu Baroko na Blatensku za dob Serényiů děkujeme Ministerstvu kultury ČR.

 

   bar.ces.poz.jpg
 

Za financování 18. ročníku Blatenského fotofestivalu a za finanční příspěvek na brožuru Baroko na Blatensku za dob Serényiů děkujeme:

jihoceskykraj-barevne.png
 

Další partneři:


Otevírací doba

út–pá 10–17 h
so–ne 10–17 h

Omezení provozu v muzeu
14. 3.–30. 4. technologická pauza, zavřeno pro veřejnost, děkujeme za pochopení

v případě potřeby konzultací s pracovníky muzea využijte kontaktní formulář, rádi Vám vyjdeme vstříc.

VSTUPNÉ
dospělí                            80 Kč
děti, studenti, senioři      40 Kč
ZTP, ZTP/P                     
rodinné                           180 Kč 
školní skupina                 40 Kč / žák

 

Informace

7. 12. 1911 na obecní radě vystoupil Josef Siblík, podpořen Ferdinandem Hildprandtem a Františkem Matějkou, s návrhem založit městské muzeum, neboť okres Blatenský skrývá mnohé poklady, které jsou skupovány a vyváženy soukromými sběrateli.

Návrh byl přijat, avšak dějinné události tomu nepřály a proto počátek muzea datujeme až do 10. 12. 1922, kdy byl zároveň ustanoven Okresní musejní spolek. Prvním správcem muzea se stal bývalý ředitel měšťanské školy a regionální archeolog Josef Siblík, který daroval muzeu bohaté archeologické sbírky.

Dnešní Městské muzeum Blatná je rázu regionálního, čemuž odpovídají i sbírky etnografické, archeologické, historické (archiválie, drobné tisky, fotografie atp.) a výtvarné. V prvním patře se nachází prosvětlená expozice využívaná k muzejním, vlastivědným i výtvarným výstavám, kde jsou prezentovány sbírky muzea. Součástí celé budovy je i badatelna v druhém patře.

album/Frontalnipohlednabudovumuzea.jpg

Sbírka Městského muzea Blatná je regionálního charakteru. Založena byla společně s Okresním muzeem v Blatné v roce 1922. Největší nárůst předmětů zaznamenalo muzeum v prvních letech své existence, tehdy získalo předměty archeologické a folkloristické povahy. V poválečných letech byla sbírka doplňována v menší míře. Až v 70. letech dochází k obnovení sbírkotvorné činnosti. V regionální sbírce je zastoupena archeologie či etnografie, také výtvarné umění, písemnosti, plakáty, fotografie. Dále se v muzeu nachází předměty z oblasti numizmatiky a faleristiky, sfragistiky, nebo kodikologie, hudby a dalších oborů.

Muzejní knihovna je odborně zaměřena na regionální historii, historii českou i zahraniční, literaturu z oblasti muzeologie, pomocných věd historických, výtvarného umění a dalších. Z periodik se zde nachází mnoho odborných titulů mimo jiné Český časopis historický, Jihočeský sborník historický, Výběr, Minulostí západočeského kraje, Podbrdsko, Historický obzor, Český lid, Zprávy památkové péče a jiné. Prezenční studium sbírkových předmětů i literatury je možno po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Historie muzea

více...

27. 12. 1911 – schválení zřízení městského muzea ve školní budově podle návrhu Josefa Siblíka, Františka Matějky a Ferdinanda sv. pána Hildpratndta.

10. 12. 1922 Byl ustanoven Okresní musejní spolek, jehož předsedou a správcem Městského musea se stal Josef Siblík. Muzeum bylo umístěno namísto mateřské školy do budovy dnešní základní školy J. A. Komenského.

11. 4. 1931 Zemřel Josef Siblík a na jeho místo byl zvolen Msgr. Jan Pavel Hille, historiograf blatenský.

album/JosefSiblik.jpg

1937 Muzeum je přestěhováno do budovy bývalého okresního zastupitelstva – nyní Městský úřad v Blatné.

1945 Přestěhování muzea do zámku v Blatné nevyřešilo důstojné uspořádání muzea, neboť sbírky byly umístěny na volně přístupných chodbách a docházelo k jejich znehodnocení.

1953 Muzeum je znovu přemístěno do I. patra Starého paláce zámku. Od téhož roku je znovu zřízena funkce správce muzea, kterým se stává Josef Bouček a po něm, v roce 1957, je správcem Karel Rataj.

60. let Muzeum bylo (podobně jako okres Blatná) zrušeno, ale sbírky zůstaly uloženy v Blatné.

1972-73 Sbírky byly přestěhovány do I. patra bývalé soudní budovy č. 212 na náměstí Míru a o rok později, 1974 byl ustaven Památník města Blatné, spravovaný Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích.

1. 1. 1979 Městské muzeum bylo znovuobnoveno jako regionální muzeum Blatenska.

1989 - 1990 Stálá expozice muzea měla být na zámku Blatná, avšak po restituci objektu zámku bylo nutné uvažovat o jiném řešení.

2004 Muzeum zpřístupnilo galerii pro výstavy volného výtvarného umění ve II. patře budovy č. 212. V témže patře jsou postupně otevírány jednotlivé části vlastivědné expozice Blatenska (měšťanský a lidový interiér, řemesla).

2012 Městské muzeum Blatná přechází pod městskou kulturní organizaci Centrum kultury a vzdělávání.