album/Badatelnakolaz2.jpg

V roce 1898 vzešel z obce Blatenské nápad rozšiřovat veřejné knihovničky a tím přispět k vzdělávání obyvatelstva. Každá obsahovala okolo 50 svazků. Vedle těchto malých zázraků existovaly knihovny ještě ve školních ústavech či na zámku. Z těchto důvodů byla v roce 1901 zřízena veřejná okresní knihovna „Palackého“.

Specifickou sbírkou byly soukromé knihovničky děkana Jana Pavla Hilleho, ředitele Josefa Siblíka a učitele Františka Hykeše, kteří se zajímali o minulost okresu blatenského. A právě tyto knižní sbírky se staly základem dnešní Knihovny Městského muzea Blatná, která shromažďuje odborné a vzácné knihy.

Otevírací doba

st – čt: 9:00 – 15:00
Pro případnou návštěvu a urychlení služeb doporučujeme kontaktovat nás předem (viz kontakty).
 

On-line katalog
Katalog starých tisků
Katalog fotografií

 Všechny knihy půjčujeme pouze prezenčně a každý návštěvník musí vyplnit badatelský list.
 
Badatelský řád
Knihovní řád