Podsbírka historická

fond HA (historická archeologie, od doby hradištní po současnost)
fond HH (hudební nástroje)
fond HI (historie – zemědělské a řemeslné nářadí, keramika, textil, sklo, porcelán, liturgické předměty, hodiny, …)
fond HI.C (cín)
Formulář byl úspěšně odeslán