Městská knihovna se nachází v budově Centra kultury a vzdělávání v Blatné
 

 

AKTUALITY
Městská knihovna Blatná
Vydáme se po místech spojených s životem spisovatele Karla Klostermanna. Naše cesta nás zavede do malebného města Žinkovy, pokračovat budeme do Horšovského Týna, následně navštívíme Klatovy a zakončíme výlet v Sušici.
Více informací a přihlášky v knihovně
 

Městská knihovna Blatná
Pro všechny malé příznivce Harryho Pottera ve věku 10–14 let.
Více informací a přihlášky od 18. září v knihovně.

Městská knihovna Blatná
Výstavka pozoruhodných věcí, které jsme za poslední roky našli v knihách vypůjčených našimi čtenáři.

Městská knihovna Blatná více...

Setkání nad knihou
Městská knihovna Blatná
Setkání nad knihou, při kterém se pobavíme a vzájemně inspirujeme. více...

Městská knihovna Blatná více...

Dětské oddělení
Městská knihovna Blatná více...

Městská knihovna Blatná více...

Městská knihovna Blatná více...

 

SLUŽBY KNIHOVNY


Služby poskytneme všem uživatelům a čtenářům, kteří jsou zároveň povinni dodržovat pořádek a ustanovení Knihovního a Výpůjčního řádu.

absenční a prezenční půjčování beletrie, naučné literatury, periodik a jiných informačních pramenů
rezervování knih a periodik
meziknihovní výpůjční služba (MVS – dokument, který není v našem fondu, lze získat na určitou dobu z jiné knihovny) 
zdarma internet pro veřejnost
četba denního tisku
bibliograficko – informační služba
v rámci vzdělávacích programů pro děti pořádání soutěží, zábavných a literárních akcí a lekce orientování se ve fondu knihovny
pomoc při vyhledávání a orientaci v on-line katalogu naší knihovny a Souborném katalogu
dostupnost informačních a propagačních materiálů pro veřejnost
poskytování informací o regionu, kulturních a společenských akcích, jízdních řádech….
 

Otevírací doba

pondělí 9:00 - 18:00
středa 9:00 - 18:00
čtvrtek 9:00 - 18:00
pátek 12:00 - 16:00

CENÍK SLUŽEB*

dospělí150 Kč/rok
děti do 16 let 50 Kč/rok
příležitostní čtenáři 50 Kč
 
I. upomínka (po uplynutí výpůjční doby)30 Kč + manipulační poplatek 30 Kč
II. upomínka (2 týdny po 1. upomínce)50 Kč + manipulační poplatek 30 Kč
III. upomínka (2 týdny po 2. upomínce)100 Kč + manipulační poplatek 30 Kč
Předsoudní upomínka150 Kč

 

*) uživatelé z Pečovatelského domova a Domu pro seniory - zdarma

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
 

Platný od 1. dubna 2023

více...

ke stažení ZDE

 

HISTORIE KNIHOVNY

Jako první knihovna v Blatné se připomíná v 16. století děkanská knihovna, která na sklonku 17. století čítala 42 knihy, mezi nimiž mj. byly také česká cosmografie, bible a herbář. Dle inventáře z r. 1752 ještě tyto knihy, k nimž přibylo několik českých , zde byly. V roce 1851 založena byla školní knihovna městská,..

více...

jež byla značně rozšířena a v roce 1860 odkazem zdějšího rodáka Vincence Šembery, právníka v Pacově. První knihovnou k účelům veřejným byla knihovna Občanské besedy založena r. 1867, tato byla v roce 1909 předána veřejné knihovně "Palackého" Soukromou knihovnu, obsahově bohatou, vlastnil voskař Augustin Stocký, který ochotně knihy jednotlivcům zapůjčoval. Mimo tyto byla zde i knihovna Dělnické besedy, v roce 1921 předána knihovně obecní. V roce 1898 z podnětu tělocvičné jednoty Sokol a okresního zastupitelstva za hmotné podpory jednotlivců byla založena okresní knihovna Palackého. Knihovna tato odevzdána byla k veřejnému používání dne 24. února 1901. Čítala tehdy 460 svazků a měla 58 čtenářů.
Současný stav je přibližně 31 000 svazků a 1200 čtenářů.