Tematické besedy a edukační programy v městské knihovně blatná

Nabízíme tematické besedy pro školní třídy a mateřské školy. Vybrat lze z našich již připravených programů nebo pro vás připravíme besedu na míru, která bude přizpůsobena vašim potřebám a představám.

Připravené programy:

Název programu
Nadpis

Popis

Seznámení s knihovnou

Děti se naučí orientovat v naší knihovně a seznámí se s knižními novinkami. Dále budou mít možnost založit si vlastní čtenářské konto a půjčit si knihy, které je zaujaly.

Pasování čtenářů

Cílem tohoto programu je naučit děti správnému zacházení s knihou a orientovat se v prostředí naší knihovny. Hravou formou si děti prohlédnou celou knihovnu, naučí se, jak se v knihovně chovat a jak hledat jednotlivé knihy a materiály.
Při pasování čtenářů dostanou děti vlastní průkazku do knihovny.

Tradice, zvyky, roční období

Na tento program je možné se přihlásit několikrát do roka, dle daného ročního období nebo tradic, které se k nim pojí. Nejprve si vždy popovídáme o tradici, svátku, či ročním období a přečteme si obrázkovou knížku, vážící se k tématu. Pro děti je připravena výtvarná dílnička, ve které budou moci rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení, malování, kreslení atd.). Možnosti variací programu: jaro, léto, podzim, zima, Vánoce, Masopust, Velikonoce

Cestou zpátky do pohádky

Povídat si budeme o pohádkách. Jaké pohádky děti znají? Řekneme si, kde najdeme pohádky v naší knihovně, kdo může být jejich autorem, kdo maluje či kreslí obrázky do pohádkových knížek, jak pohádky obvykle končí. Děti si také zkusí vymyslet jiný konec ke známé pohádce. Společně pak napíšeme pohádku, ke které děti vytvoří ilustrace.

Bajky

Nejprve si budeme povídat o tom, co je to bajka. Kde a jak můžeme najít bajky v naší knihovně? Co je na bajce zajímavé? Čím se liší od jiných příběhů? Jaké bajky děti již znají? Přečteme si několik bajek a zjistíme, jaké se v nich skrývá ponaučení. Ve skupinkách pak děti zkusí vymyslet vlastní bajku, kterou přečtou ostatním spolužákům.

České báje a pověsti

Co nám přináší znalost pověstí? Znají děti nějakou místní pověst? Vysvětlíme si, co báje a pověsti jsou. Kde a podle čeho je najdeme v knihovně. Povíme si o nejstarších českých pověstech i o pověstech Blatenska. Na závěr si děti namalují pověst, která je nejvíc zaujala.

Etiketa pro děti

Hravou formou se děti seznámí se základy společenského chování. Povíme si co je to etiketa a proč dodržovat pravidla chování. Vyzkoušíme si správné zdravení, představování, stolování, seznamování apod. Na závěr si získané znalosti vyzkoušíme v krátkém testu.

Známe sousední státy?

Děti se seznámí se státy, se kterými máme společné hranice – Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko. Povíme si základní údaje i zajímavosti našich okolních států. Prohlédneme si knihy a turistické průvodce, nakoukneme do mapy a stručně si probereme historii jednotlivých států. Informace doplníme vlastními zkušenostmi dětí a také vyplníme zábavný test.

Cesta kolem světa

Seznámíme se s mapou zeměkoule. Povíme si o světadílech, oceánech, řekách, pohořích a významných státech celého světa. Znají děti světadíly nebo některé země světa? Přečteme si ukázku z cestopisu i dobrodružné literatury. Uděláme si test vlajek a děti si potom vyrobí vlajku svoji.

Bájné bytosti aneb objevujeme fantasy svět

Společně se vydáme do světa bájných bytostí a fantazie. Seznámíme se se světem jednorožců, trollů, skřítků, víl a čarodějů. Součástí programu budou knižní a filmové ukázky

Řemesla kdysi a dnes

Vydáme se s dětmi do minulosti a připomeneme si zaniklá řemesla, ale i taková, která jsou aktuální dnes. Seznámíme se s jednotlivými řemeslníky, aby děti věděly, co jaký dělá a co všechno vyrábí. Na závěr besedy si také něco vytvoříme.

Putování přírodou

Beseda, která formou hry dětem ukáže známé stromy, rostliny, houby, zvířata. Povíme si, jak se chovat v přírodě, co všechno můžeme v přírodě pozorovat. Na konec si vyplníme zábavný kvíz.

Téma besedy dle vlastního výběru

Možnost vybrat si besedu na míru podle toho, co zajímá děti, učitele nebo co se zrovna probírá v osnovách.

Přijďte si prohlédnout naši knihovnu
 

Na besedy máme v naší knihovně vyhrazeny úterky a pátky od 8:00 do 11:00. Při objednávání besed prosím uveďte jméno školy / zařízení, jméno.

Besedy lze domluvit s Pavlou Brodovou prostřednictvím emailu: knihovna@ckvb.cz nebo na tel: 383 311 258