Šatna KCAŽ
Mgr. Petra Tuháčková
tel. 602 303 083

KCAŽ Blatná
Začínáme v září

  více...

Velká klubovna Komunitního centra
Básničky s doprovodem pohybu, hra s padákem, zpívání, tvoření, volná hra. Pro děti od 1 roku.
 

Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

Velká klubovna KCAŽ
Pravidelné lekce Pilates Clinic a Zdravotního cvičení s Terezou Maškovou.
Více informací a rezervace na www.tmaskova.net nebo na tel. 604 538 200.

 

Velká klubovna KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

Groove dance s Jarkou Divišovou
Velký sál Komunitního centra

  více...

Velká klubovna Komunitního centra více...

Velký sál Komunitního centra
Kurz se 6 až 8 lekcemi pořádaný Nemocnicí Písek, a. s.
Rezervace na 777 366 540

Cvičná kuchyňka ZŠ T. G. M.
Lektor Ing. Jan Juráš více...

Kavárna Komunitního centra
První říjnový týden vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí již po patnácté „Týdnem sociálních služeb“.
Pořádá charita Strakonice

Komunitní centrum
Galerie Spektrum
Setkání s autorkou 6. 10. v 17 h.

Velká klubovna Komunitního centra více...

Velká klubovna Komunitního centra
Kurz 6-8 lekcí.
Rezervace Mgr. Simona Bulková +420 777 366 540.
Pořádá Nemocnice Písek, a. s.

Kavárna Komunitního centra
Aneb „Ať nám slouží a ne vládnou“
Procvičte se v ovládání mobilního telefonu, zacházení s e-mailem a počítačem. Ve spolupráci se studenty Střední odborné školy Blatná vám v Komunitním centru rádi poradíme.

Ateliér
Akce se koná v rámci otevřených ateliérů jihočeského kraje

Kavárna Komunitního centra
Seminář pod vedením Mgr. Denisy Chopard Pištorové. V podmínkách intenzivního zapojení nejen do pracovního procesu je tzv. „vyhoření“ čím dál tím častějším jevem.
Vstupné 100 Kč, rezervace kalousova@plantaz-blatna.cz

Kavárna Komunitního centra
Přátelé Města růží, kteří si chcete připomenout historii Jana Böhma, naučit se něco o pěstování růží, nebo chcete pomoci s údržbou našich Böhmovek, Vy všichni jste zváni na první setkání spolku RŮŽE BLATNÁ.

Komunitní centrum
Prezentace více než dvaceti středních škol a učilišť, nejen Jihočeského kraje. Akce je určena široké veřejnosti, vítaní jsou zejména žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče.

Chodba Komunitního centra
Výstava ukazuje dětská výtvarná díla z celostátní soutěže ZUŠ.