Výtvarná Blatná
Sýpka Blatná
Letní výtvarná dílna
9 –15.30 h na Sýpce a v okolí více...